HOME


KUNSTENAAR


LOKATIE


HISTORIE RURA


SPONSORING


Stichting Earth Goddess Rurae
Secretariaat:
Op de Peelberg 20
6049 EZ Roermond

 

Oorsprong Rura
De naamgeving van het kunstwerk Earth Goddess Rurae is herleid naar de gedenksteen gewijd aan de Romeinse Godin Rura (Roermonds Historiehuis). Dit is een inheemse godin die in de Romeinse tijd, 200 n Cr. bij Roermond vereerd werd. In 1963 werden er bij baggerwerkzaamheden aan de westkant van de Maas verschillende stukken steen uit de Romeinse tijd opgebaggerd. Enerzijds zijn er delen van een altaar opgebaggerd en anderzijds fragmenten van een bouwwerk, mogelijk een 'heiligdom'/tempel.

wijssteenDe wijsteen is aan de bovenkant versierd met een kussen en fruit (appels en peren), aan de zijkanten zijn fraaie gedraaide ranken met bloemen aangebracht. Aan de voorkant is er een Latijnse inscriptie aangebracht: SEX OPSILIVS / GEMINVS / RVRAE / V S L M = Sex(tus) Opsilius Geminus Rurae v(otum) s(olvit) l(ibens m(erito).

Julianus Bogaers vertaalt dat als: Sextus Opsilius Geminus heeft (hierdoor) aan Rura zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.

In het Latijn wordt de u uitgesproken als een oe en de relatie met de rivier de Roer is snel gelegd. In de achtste eeuw noemt de Cosmograaf van Ravenna een rivier Rura tussen de Rijn en de Maas wat haast wel zeker de huidige Roer moet zijn. De vondsten komen van de westkant van de Maas maar oorspronkelijk lagen ze aan de oostkant van de Maas. In de middeleeuwen is de loop van de Maas verlegd om dichter bij Roermond te komen zodat de tempel aan Rura aan de westkant terecht kwam. (Bron Wikipedia)

 

(C) Earth Goddess Rurae 2018